ارسال فوری

تمام سفارشات ثبت شده تا قبل از ساعت 15 در همان روز ارسال و پس از آن در روز بعد ارسال می شوند.

سفارشات ثبت شده در روز های تعطیل مانند جمعه و تعطیلات رسمی در اولین روز کاری بعد از آن ارسال می شوند.

اگر شما ساکن تهران هستید:

کالا با اپلیکیشن اسنپ ویا الوپیک برای شما ارسال می شود. هزینه پیک با خریدار می باشد.

اگر در شهرهای دیگر هستید:

در صورتیکه در شهرهای دیگر غیر از تهران می باشید کالا همراه تیپاکس یا باربری برای شما ارسال می شود. انتخاب روش ارسال به نظر خود شما بستگی دارد.

ارسال با تیپاکس هزینه با خریدار می باشد. (رایگان برای محصولاتی که در صفحه آنها هزینه ارسال رایگان ذکر شده است)